MS DOSMS DOS

În ceast articol voi prezenta o listă a celor mai uzuale comenzi MS-DOS.

Pentru că în ultima vreme am tot scris articole ”retro” despre Windows 95, m-am gândit să rămân în zona asta și să scriu puțin și despre MS-DOS.

Lângă fiecare comandă sunt trecute versiunile în care funcționează, efectul comenzii și un posibil echivalent/înlocuitor UNIX.

Aceste comenzi se pot scrie atât cu litere mari, cât și cu litere mici, dat fiind că DOS nu ține cont de tipul de caractere folosit.

Datorită sintaxei similare, comenzile sunt valabile și pentru CMD, shell-ul standard din Windows NT/2000/XP/Vista.

Shell-ul

Shell-ul standard este de forma :

A:\>
  • A: ->Numele partiției sau unitații (în versiunile pre-4.0, lipsea caracterul „:”)
  • \ ->Directorul curent – se folosește un backslash (compară cu slashul standard din UNIX)
  • > ->sfârșitul shellului și identificatorul de shell
  • Lansarea într-un program se face în felul urmator
C:\>program

Sau a unui program cu ajutorul unui parametru

C:\>cale-catre-program /x

Unde /x este parametrul.

Notă: Directorul curent este automat în PATH (spre deosebire de UNIX). Notă: terminarea unei linii, se face prin apăsarea tastei Enter.

CD

cd director / chdir director (change directory) – schimba directorul curent. cd tipărește directorul curent.

C:\>cd director 
C:\director>_

cd.. și cd .. ies dintr-un director

Comanda funcționează foarte similar cu cea din Unix, cu excepția că cd tipărește directorul curent (echivalentul lui pwd), nu schimbă directorul curent în directorul home.

C:\director>cd.. 
C:\>_

Comanda este disponibilă din MS-DOS/PC-DOS 2.0

md

md director / mkdir director -> (make directory) creează un director

C:\>md director 
C:\>cd director
C:\director>_

Disponibil din DOS 2.0. Echivalent în UNIX, mkdir.

schimbarea drive-ului

X: -> intră în partiția sau unitatea X: DOS rezervă literele A: și B: pentru unitățile de dischetă, după care asignează câte o literă fiecărei partiții sau unități fizice.

Astfel, toate partițiile sunt montate într-un loc fix. Deci, prima partiție de pe hard-disk este de obicei C:

C:\>A: 
A:\>

Nu există echivalent UNIX, în UNIX partițiile (inclusiv cele remote) se montează ca directoare normale, și sunt tratate identic cu acestea.

copy

Comanda execută copierea unui fișier sau dosar. Trebuie specificată sursa (în exemplu c:\exemplu.txt) și destinația acesteia (în exemplu a:\un_dosar\exemplu.txt). Nu copiază decât un fișier odată.

C:\>copy c:\exemplu.txt a:\un_dosar\exemplu.txt

Echivalentul UNIX este cp apelat fără niciun parametru. Comanda cp din UNIX este mult mai puternică decât comanda copy de DOS, fiind mult mai puternică și decât xcopy. O comandă similară cu copy este PIP din CP/M.

Copy se poate apela și către un device, precum CON (consolă), rezultând în efectul „copiază ce este tastat după apelarea comenzii până la apelarea sfârșitului standard (Ctrl-Z) într-un fișier text”, servind așadar ca un editor text rudimentar. Acest lucru se poate face apelând

copy con fișier

În UNIX, același efect se obține concatenând consola standard cu fișierul nou creat (cat > fișier).

cls

cls sau clear the screen, în traducere șterge, curăță ecranul, va avea ca efect ștergerea tuturor rândurilor existente. După executarea comenzii va apărea doar promptul de comandă C:\>, sau oricare altul activ înaintea lansării comenzii. Echivalentul în UNIX este clear.

ver

ver sau version , afișază tipul și versiunea sistemului de operare (de exemplu „DR-DOS ver 5.001”. În sistemele UNIX, uname este folosit pentru obținerea acestei informații (dar oferă în general și alte informații, precum numele sistemului și arhitectura).

help

help, sau ajutor, oferă ajutor, explicații legate de comenzile sistemului de operare. Se poate utiliza și comanda /?, ceea ce va da explicații doar legate de comanda scrisă. Ex.: copy /?. În UNIX, sistemul de ajutor este apelat în general cu ajutorul comenzii man numeprogram. Man este mult mai puternic ca sistemul de help al MS-DOS – oferind un framework utilizabil și de aplicații ale terților.

rd

rd sau remove directory, șterge directorul selectat. De asemenea se poate utiliza RMDIR. Este refuzată ștergerea dacă directorul conține fișiere sau alte directoare.

C:\>rd c:\txt\director

Similar cu comanda rmdir din UNIX.

time și date

time sau timp, afișează sau modifică „ceasul” sistemului de operare. Date afișază și schimbă data sistemului. Modificarea are loc direct în BIOS, DOS nu suportă facilități precum fusuri orare. Efectul ambelor comenzi se poate obține în UNIX prin folosirea comenzii date, cu anumiți parametri.

ren

ren sau rename, renumește un fișier sau un dosar. O combinație de copy, ren și del într-un batch script a fost folosită pentru mutarea de fișiere până la DOS 4.0, când a fost introdusă și comanda move. Echivalent în UNIX, mv (pentru mutat fișiere) și rename (pentru redenumiri după un pattern).

move

move cale_inițiala cale_finală. Mută un fișier. Ca și mv în UNIX, doar că move e limitat la un singur fișier în majoritatea implementărilor DOS.

chkdisk

chkdsk sau check disk, în unele versiuni scandisk, verifică discul, căutând erori, apoi încearcă să le corecteze.

format

Formatează o partiție DOS pre-existentă sau o dischetă în formatul standard al sistemului de operare (FAT16 sau FAT32). Trebuie ca partiția care va fi formatată să poată fi apelată de MS-DOS (deci să fie ori un disc fizic, ori o partiție FAT). Formatarea șterge toate fișierele existente.

format [options] drive FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/F:size] [/B | /S] [/C] FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/T:tracks /N:sectors] [/B | /S] [/C] FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/1] [/4] [/B | /S] [/C] FORMAT drive: [/Q] [/1] [/4] [/8] [/B | /S] [/C]

Există și opțiunile /backup și /autotest, care formatează fără să ceară confirmare înainte. Este o comanđă foarte periculoasă, deoarece orice utilizator o poate iniția, DOS nu oferă nici un mecanism de securitate care să prevină execuția ei – accesul timp de câteva secunde la un terminal care rulează DOS este suficient pentru rularea comenzii – ba mai mult, trimiterea unui fișier batch / program malițios care să execute format c: /autotest era un lucru trivial și care putea cauza distrugeri masive.

edit

Deschide editorul de texte „vizual” inclus in sistemul de operare. Disponibil doar în MS-DOS, și numai de la versiunea 5.0 încolo, este bazat pe editorul oferit în QBasic. Paradoxal, este mai puternic decât Notepad, editorul care, teoretic, i-a urmat, putând edita fișiere mult mai mari și putând gestiona corect fișiere cu sfârșitul de rând în alte formate decât DOS (edit gestionează corect terminațiile CR/LF, CR, și LF, lucru pe care nici unul din Notepaduri nu îl realizează corect). În UNIX există foarte multe editoare la linia de comandă, majoritatea oferind mult mai multe funcții decât edit (copy->paste multiplu, colorare de sintaxă și paranteze, indentare, cautare rapidă, editare a mai multe documente în același timp, versionare, etc.). Acestea sunt în general mai puternice chiar și decât editoarele din medii grafice (exemplu : emacs, vi(m)).

edlin

Editorul standard al MS-DOS (oferit și în FreeDOS), disponibil în MS-DOS 1-5, și în CMD (Windows NT/2000/XP/Vista). Un editor liniar, fără interfață, în care fiecare linie de text trebuie apelată și editată separat, în baza unor comenzi predefinite. Este foarte dificil de folosit. Similar și bazat pe editorul „ed” din UNIX.

type

afișează conținutul unui fișier. În UNIX, același lucru se obține concatenând fișierul dorit cu ieșirea standard (cat fisier).

del

del sau delete, comandă care șterge fișiere. Nu șterge directoare. Echivalentul lui rm fără parametri din UNIX.

deltree

deltree – sterge directorul selectat, și toate sub-directoarele lui. Similar cu rm -r în UNIX. Comandă externă indisponibilă în DOS 7.0-8.0.

De Madalin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *