You are currently viewing DIGI va opera rețelele companiilor AKTA, DCS și ATTP
DIGI pentru familia ta

DIGI va opera rețelele companiilor AKTA, DCS și ATTP

Grupul DIGI a anunțat vineri pe bursă, că RCS & RDS a încheiat joi, 28 noiembrie un contract pentru dreptul de operare a rețelelor de telecomunicații a 3 operatori locali.

„RCS & RDS S.A., filiala din România a Societății („RCS&RDS”) a încheiat contracte de transmitere a dreptului de a opera rețelele de comunicații electronice aparținând companiilor din România Digital Cable Systems S.A., AKTA Telecom S.A. și ATTP Telecommunications S.R.L.

Societatea dorește să își informeze investitorii și acționarii că, la data de 28 Noiembrie 2019, RCS&RDS, denumită în continuare „Cesionarul” și Digital Cable Systems S.A., AKTA Telecom S.A., respectiv ATTP Telecommunications S.R.L., denumiți în continuare împreună „Cedenții”, au încheiat contracte (împreună „Contractele”) având ca obiect operarea de către RCS&RDS a activelor prin care se furnizează servicii de comunicații electronice către clienții de tip rezidențial. 

Contractul încheiat cu ATTP Telecommunications S.R.L. are ca obiect și vânzarea unor active constând în infrastructura, clientela etc., la data împlinirii condițiilor suspensive indicate mai jos.

În baza acestor Contracte, RCS&RDS va opera rețelele de comunicații electronice ale Cedenților și va furniza servicii de comunicații electronice către clienți, în schimbul plății de către RCS&RDS a unei chirii în cuantumul agreat de părți.

In baza Contractelor, RCS&RDS ar urma să furnizeze un număr de aproximativ 540 de mii de servicii de acces la Internet, televiziune prin cablu, telefonie fixă și telefonie mobilă.

Contractele sunt încheiate pentru o durată inițială de 3 ani, care poate fi prelungită la opțiunea oricăreia dintre părți pentru un nou termen de 3 ani. Sumele totale plătibile cu titlu de chirie sau preț de către RCS&RDS în temeiul acestor Contracte sunt de maximum 77 milioane Euro exclusiv TVA.

Operarea rețelelor, respectiv vânzarea activelor pot avea loc după împlinirea urmatoarelor condiții suspensive:

(a) obținerea aprobării autorității de concurență și (b) dobândirea de către ATTP Telecommunications S.R.L. în mod cumulativ (i) a drepturilor necesare transmiterii folosinței activelor transmise prin contractul încheiat în acest sens de ATTP Telecommunications S.R.L. și RCS&RDS, (ii) a majorității acțiunilor Digital Cable Systems S.A. și (iii) a majorității acțiunilor AKTA Telecom S.A..

În baza acestor Contracte, Cedenții intenționează să asigure propriilor clienți de tip rezidențial servicii de calitate superioară la prețuri avantajoase, RCS&RDS dispunând de toate resursele, capabilitățile și cunoștințele necesare pentru a asigura acest lucru, prin exploatarea sinergiilor dintre rețeaua proprie de comunicații electronice și rețelele ce formează obiectul Contractelor.”

Ce înseamnă asta pentru clienții celor 4 companii?

Compania AKTA a fost, de-a lungul ultimilor ani ținta unei posibile achiziții din partea mai multor companii, printre care UPC și orange.

Structura acționariatului celor 3 companii vizate de contractul cu DIGI este mai încâlcită decât cea a Telekom.

ATTP Telecomunications este proprietarul posturilor Look TV.

Firma este deținută în proporție de 67,46% de Adrian Gheorghe Tomșa și de firma Quantum Projects SRL din București (32,54%).

Prin această mișcare DIGI vrea ca pe termen scurt să se asigure că aceste companii nu vor fi preluate de vreo firmă concurentă.

Pe termen lung, DIGI vrea să ofere suficient timp ca structura acționariatului să se simplifice și Consiliul Concurenței să poată analiza și aproba o viitoare fuziune.

Între timp, DIGI își extinde aria de acoperire a serviciilor fixe și pune la punct toate detaliile tehnice pentru integrarea rețelelor în infrastructura proprie.

Acesta este un mod diferit de abordare din partea RCS & RDS comparativ cu achizițiile precedente.

Lasă un răspuns