You are currently viewing Cum instalezi FreePBX 17 pe Raspberry Pi?
raspberry pi 4 model b

Cum instalezi FreePBX 17 pe Raspberry Pi?

Pentru că mi-a crăpat SSD-ul pe care era centrala telefonică, am zis că e momentul să folosesc o versiune de Linux mai nouă.

Totodată, am ales să înlocuiesc Raspberry Pi OS cu Ubuntu Server 24.04 LTS, asta și pentru că FreePBX 16 nu se poate instala pe Raspberry Pi OS Bookworm.

Am ales să instalez FreePBX 17 pentru că pe Ubuntu 24.04 se instalează Asterisk 20, iar FreePBX 16 funcționează cu Asterisk până la versiunea 19.

La momentul publicării acestui articol, atât FreePBX 17, cât și Ubuntu Server 24.04 LTS și Asterisk 20 sunt încă în versiune Beta.

Pregătirea sistemului de operare

Instalarea sistemului de operare

Primul pas este instalarea sistemului de operare, puteți face asta descărcând ultima versiune Ubuntu Server pentru Raspberry Pi de aici și alegând Raspberry Pi Generic (64-bit ARM) preinstalled server image.

Apoi instalați imaginea pe un Stick USB sau SSD, folosind utilitarul Raspberry Pi imager.

Conexiunea SSH

Al doilea pas este conectarea prin SSH la Raspberry Pi, lucru pe care îl puteți face urmărind ghidul de aici.

Actualizarea sistemului de operare

Al treilea pas înainte de a începe orice instalare / configurare de servicii este actualizarea sistemului de operare. Acest lucru se poate face urmând instrucțiunile de aici.

Instalarea pachetelor necesare

Acum că aveți ultima versiune de sistem de operare și o conexiune SSH activă, puteți instala pachetele necesare pentru acest proiect.

Puteți face asta cu o singură comandă:

sudo apt install -y apache2 mariadb-server mariadb-client php php-curl php-cli php-mysql php-pear php-gd php-mbstring php-intl php-bcmath curl sox mpg123 lame ffmpeg sqlite3 git unixodbc sudo dirmngr postfix asterisk php-ldap nodejs npm pkg-config libicu-dev

Pregătirea Asterisk

Odată instalate pachetele necesare de mai sus, puteți începe procesul de pregătire al Asterisk.

Pentru asta trebuie să introduceți pe rând următoarele comenzi:

sudo systemctl stop asterisk
sudo systemctl disable asterisk
cd /etc/asterisk
sudo mkdir DIST
sudo touch modules.conf
sudo touch cdr.conf

Instalarea FreePBX

Acum după atâtea instalări și configurări a venit în sfârșit timpul să instalezi FreePBX.

Pentru asta, trebuie să introduci următoarea serie de comenzi:

cd /usr/local/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-17.0-latest-EDGE.tgz
tar zxvf freepbx-17.0-latest-EDGE.tgz
cd /usr/local/src/freepbx/
./start_asterisk start
./install -n

Lasă un răspuns