You are currently viewing Cum instalezi FreePBX 16 pe Raspberry Pi?
raspberry pi 4 model b

Cum instalezi FreePBX 16 pe Raspberry Pi?

Anul trecut unul dintre primele proiecte pe care le-am făcut pe Raspberry Pi a fost configurarea unei centrale telefonice. Între timp a apărut atât o nouă versiune de FreePBX, cât și o nouă versiune Raspberry Pi OS, ba chiar a fost lansată o versiune a acestuia pe 64 de biți.

Deși se poate descărca o imagine cu FreePBX 15 preinstalat de aici, aceasta nu permite actualizarea la ultima versiune de Raspberry Pi OS și nici la FreePBX 16 (deoarece versiunea PHP este mai mică de 7.4).

În acest tutorial voi prezenta pașii ce trebuie urmați pentru a instala manual FreePBX 16 pe ultima versiune de Raspberry Pi OS pe 64 de biți

Pregătirea sistemului de operare

Instalarea sistemului de operare

Primul pas este instalarea sistemului de operare, puteți face asta urmând ghidul de aici și selectând din listă Raspberry Pi OS (other)Raspberry Pi OS Lite (64-bit).

Conexiunea SSH

Al doilea pas este activarea și conectarea prin SSH la Raspberry Pi, lucru pe care îl puteți face urmărind ghidul de aici.

Actualizarea sistemului de operare

Al treilea pas înainte de a începe orice instalare / configurare de servicii este actualizarea sistemului de operare. Acest lucru se poate face urmând instrucțiunile de aici.

Extinderea partițiilor

Ultimul pas în procesul de pregătire al sistemului de operare este extinderea partițiilor astfel încât să fie folosit întreg spațiul disponibil de pe cardul microSD , stick de memorie sau SSD, după caz.

Pentru asta urmați instrucțiunile de aici.

Instalarea pachetelor necesare

Acum că aveți ultima versiune de sistem de operare și o conexiune SSH activă, puteți instala pachetele necesare pentru acest proiect.

Puteți face asta cu o singură comandă:

sudo apt install -y apache2 mariadb-server mariadb-client php php-curl php-cli php-pdo php-mysql php-pear php-gd php-mbstring php-intl php-bcmath curl sox mpg123 lame ffmpeg sqlite3 git unixodbc sudo dirmngr postfix asterisk php-ldap nodejs npm pkg-config libicu-dev

Pregătirea Asterisk

Odată instalate pachetele necesare de mai sus, puteți începe procesul de pregătire al Asterisk.

Pentru asta trebuie să introduceți pe rând următoarele comenzi:

sudo systemctl stop asterisk
sudo systemctl disable asterisk
cd /etc/asterisk
sudo mkdir DIST
sudo touch modules.conf
sudo touch cdr.conf

Configurarea serverului Web Apache

Pentru asta trebuie să rulați pe rând următoarele comenzi:

sudo sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini
sudo sed -i 's/\(^memory_limit = \).*/\1256M/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini
sudo sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
sudo sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
sudo rm /var/www/html/index.html

Instalarea FreePBX

Acum după atâtea instalări și configurări a venit în sfârșit timpul să instalezi FreePBX.

Pentru asta, trebuie să introduci următoarea serie de comenzi:

cd /usr/local/src
sudo wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/7.4/freepbx-16.0-latest.tgz
sudo tar zxvf freepbx-16.0-latest.tgz
cd /usr/local/src/freepbx/
sudo ./start_asterisk start
sudo ./install -n

Lasă un răspuns