You are currently viewing ANCOM dereglementează terminarea de apeluri de voce în rețelel publice de telefonie
voce mobilă

ANCOM dereglementează terminarea de apeluri de voce în rețelel publice de telefonie

În urma parcurgerii procesului de consultare publică națională, ANCOM a agreat cu industria proiectul de decizie privind retragerea obligațiilor individuale existente în sarcina furnizorilor de servicii de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile, desemnați cu putere semnificativă în runda anterioară de analize de piață.

Autoritatea derulează periodic demersuri de revizuire a piețelor relevante de gros, conform legislației naționale si europene în vigoare, pentru a asigura funcționarea piețelor cu amănuntul de telefonie în condiții concurențiale și pentru a proteja astfel interesele utilizatorilor finali.

Prin intermediul proiectului de decizie dezbătut și agreat cu industria, ANCOM retrage toate obligațiile impuse la nivel național în sarcina operatorilor identificați cu putere semnificativă pe piețele relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie.

La baza deciziei au stat analizele realizate de ANCOM pe ambele piețe de terminare a apelurilor, pentru evaluarea oportunităţii menținerii, modificării sau retragerii obligațiilor impuse anterior, care au arătat că, în profida existenței unor bariere la intrarea pe piaţă, circumstanțele concurenţiale s-au schimbat de la precedenta etapă de evaluare a acestor piețe. Un element determinant pentru concluziile analizelor de piață realizate a fost intrarea în vigoare, începând cu data de 1 iulie 2021, a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654, care reglementează, la nivel european, tarifele maxime ce pot fi percepute pentru serviciile de terminare a apelurilor. Astfel, odată eliminată cea mai importantă problemă concurențială ce ar putea apărea pe pieţele identificate, şi anume posibilitatea furnizorilor de servicii de terminare a apelurilor de a-şi manifesta puterea de piaţă prin creşterea excesivă a tarifelor pentru terminarea în propriile reţele publice de telefonie a apelurilor provenite din alte rețele, Autoritatea a considerat că riscul apariției altor probleme concurențiale la nivel național este puternic diminuat.

Întrucât atunci când sunt retrase anumite obligații impuse în sarcina unor furnizori cu putere semnificativă este necesar ca operatorii, care au calitatea de cumpărători şi sunt afectați de aceste măsuri, să cunoască din timp schimbările intervenite pe piaţă, ANCOM a stabilit o perioadă tranzitorie de un an. Pe parcursul acestei perioade, obligaţiile specifice impuse anterior vor fi menținute în aceleaşi condiţii.

Conform cadrului european de reglementare în domeniu, ANCOM urmează să notifice măsurile propuse către Comisia Europeană, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) si autoritățile naționale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Comisia Europeana, OAREC și celelalte autorități de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii si observații în termen de o luna de la data notificării.

Lasă un răspuns