You are currently viewing Orange a publicat proiectul de fuziune cu fostul Romtelecom
Orange hello fix Telekom

Orange a publicat proiectul de fuziune cu fostul Romtelecom

La circa 4 luni de la anunțarea intenției de a fuziona cu fostul Romtelecom, Orange a publicat proiectul de fuziune cu acesta.

Proiectul de fuziune a Orange cu fostul Romtelecom

Fuziunea companiei de servicii fixe Orange Romania Communications (fostul Romtelecom) cu Orange România va permite entităţii nou formate, din care statul român va avea un pachet de 20% din acţiuni, să acţioneze mai eficient pe piaţă şi să fie mai competitivă, arată proiectul de fuziune al celor două companii, care a fost publicat recent ca parte a procedurilor legale obligatorii pentru un asemenea proces.

“Consolidarea economică şi operaţională a Societăţilor care Fuzionează şi centralizarea managementului vor duce la reducerea costurilor şi la creşterea eficienţei activităţilor comerciale”

arată documentul citat

Fuziunea va fi tratată ca o operaţiune de reorganizare intra-grup şi, ca urmare a fuziunii, procesul decizional va fi simplificat şi unificat, procesul de luare a deciziilor de management va deveni mai eficient, procesul de execuţie va deveni mai rapid, paralelismele vor fi eliminate din sistemele tehnice, structurile de management şi modelul de operare se vor reduce, îmbunătăţind în acelaşi timp posibilitatea de a avea servicii convergente pentru clienţi.

Prin urmare, fuziunea se bazează pe următoarele aspecte de strategie economică şi comercială:

  • optimizarea activităţilor prin preluarea activităţii OROC de către ORO, ceea ce va permite ORO, în calitate de entitate consolidată (supravieţuitoare), să ofere servicii integrate şi să răspundă mai bine nevoilor şi experienţelor clienţilor şi, în consecinţă, să îşi menţină şi îmbunătăţească avantajul competitiv pe piaţa românească;
  • optimizarea sistemelor informatice interne de suport, precum şi o gestionare eficientă a activelor Societăţilor care Fuzionează prin faptul că sunt deţinute de o singură entitate (Societatea Absorbantă);
  • din punct de vedere juridic, toate serviciile vor fi furnizate în continuare de o singură entitate, care va gestiona relaţia cu toţi clienţii, ceea ce va duce la o reorganizare eficientă a sistemului de vânzări şi a sistemului de servicii pentru clienţi, care va îmbunătăţi experienţa clienţilor şi va reduce costurile;
  • reunirea patrimoniului Societăţilor care Fuzionează, creşterea puterii financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate şi economiilor realizate pentru o funcţionare mai eficientă a activităţilor; acest lucru va duce la o creştere a puterii de negociere a ORO în ceea ce priveşte achiziţionarea de bunuri şi servicii pe baza unui volum combinat;
  • simplificarea şi optimizarea proceselor operaţionale, prin utilizarea aceleiaşi infrastructuri tehnologice, prin simplificarea şi unificarea politicilor şi a procedurilor interne;
  • diminuarea complexităţii operaţionale (back-office, funcţii suport etc.) determinată de funcţionarea a 2 entităţi juridice, ceea ce va duce la reducerea în continuare a cheltuielilor totale, la creşterea eficienţei în alocarea resurselor şi la accelerarea veniturilor;
  • simplificarea procedurilor de întocmire a rapoartelor financiare şi contabile (atât a celor obligatorii conform legislaţiei româneşti, cât şi a celor stabilite intra-grup)”, conform documentului.
  • Fuziunea se va realiza prin absorbţia fostului Romtelecom de către Orange România. Numele noii entităţi va rămâne Orange România.

Documentul include detalii despre evaluarea celor două companii.

“În scopul prezentei fuziuni, Societăţile care Fuzionează au convenit ca metoda de evaluare globală să fie utilizată pentru a determina valoarea contribuţiei la fuziune a fiecărei societăţi care fuzionează, luând în considerare situaţiile financiare de fuziune la data de 31 decembrie 2022, operaţiunile de restructurare şi distribuirea de dividende efectuată de ORO în 2023. Societăţile care Fuzionează au convenit ca True Consulting – S.R.L., reprezentată de Ileana Guţu, să fie evaluatorul autorizat comun.

Patrimoniul societăţii absorbante, este în valoare de 3.731.484.285 RON (incluzând cota de 54,0102822518% deţinută de Societatea Absorbantă în Societatea Absorbită), astfel cum este prezentat în raportul de evaluare.

Patrimoniul societăţii absorbite este în valoare de 2.028.434.000 RON”.

Lasă un răspuns