HOTĂRÂRE nr. 60 din 17.12.2020 – CNSU

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de COVID-19.

Articolul 1

Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.

Articolul 2

Ceremoniile oficiale definite conform Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, organizate de autoritățile și instituțiile publice în spații închise, precum și întâlnirile de lucru organizate la nivelul acestora, cum ar fi, fără a se limita la acestea, sesiuni parlamentare, ședințe, reuniuni de lucru pregătitoare/ședințe ale Guvernului/comisiilor, se pot desfășura cu respectarea următoarelor măsuri de protecție sanitară:

  • a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
  • b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care participă;
  • c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană;
  • d) aerisirea încăperilor pentru o perioadă de cel puțin 10 minute la un interval de timp de cel mult 2 ore;
  • e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

Articolul 3

Activitățile organizate în spații deschise, cu ocazia comemorării eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989, sunt permise cu participarea a cel mult 100 persoane și respectarea următoarelor măsuri de protecție sanitară:

  • a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
  • b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară activitatea;
  • c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană;
  • d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfășurării activității;
  • e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

Articolul 4

Se propune ca funcționarea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri să fie permisă doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Articolul 5

Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Lasă un comentariu