You are currently viewing ANCOM lansează noul serviciu electronic „My ANCOM”

ANCOM lansează noul serviciu electronic „My ANCOM”

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații lansează astăzi în consultare publică proiectul de decizie privind comunicarea documentelor prin intermediul serviciului electronic „My ANCOM”. Noul serviciu dezvoltat de ANCOM pune la dispoziția furnizorilor din domeniul comunicațiilor electronice, furnizorilor de servicii poștale, precum și altor categorii de persoane un nou cadru de comunicare, prin mijloace electronice, cu Autoritatea. ANCOM continuă astfel procesul de transformare digitală a activității sale în relația cu toate părțile interesate.

Proiectul de decizie stabilește categoriile de persoane care vor putea să utilizeze serviciul și, totodată, condițiile și regulile pe baza cărora se va realiza comunicarea prin intermediul „My ANCOM”. Stabilirea acestor categorii a avut în vedere dispozițiile legale actuale, precum și relațiile funcționale ale Autorității cu entități din domeniul public și privat, fără a fi exclus ca pe viitor, în funcție de evoluțiile domeniului și de necesitățile de comunicare identificate de Autoritate, să fie completate respectivele categorii.

Serviciul „My ANCOM”

„My ANCOM” reprezintă un spațiu virtual privat, care gestionează documentele si istoricul acestora pentru fiecare utilizator pentru efectuarea comunicării electronice cu Autoritatea.

Prin intermediul „My ANCOM”, Autoritatea va realiza comunicarea oricăror documente, inclusiv a solicitărilor de informații, deciziilor, altor acte administrative, proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, actelor de executare silită, răspunsurilor la diverse cereri ori petiții, informărilor, în original sau în copie conformă cu originalul.

Funcționalitățile serviciului „My ANCOM” vor permite cel puțin: înregistrarea datei și a orei de încărcare a fiecărui document destinat comunicării, păstrarea fiecărui document încărcat destinat comunicării pentru o perioadă de 3 ani, informarea destinatarului prin intermediul unui mesaj la o adresă de poștă electronică indicată de acesta cu privire la încărcarea de către ANCOM a unui document. De asemenea, după încărcarea unui document destinat comunicării, nu este posibilă înlocuirea sau alterarea conținutului acestuia ori a datei şi orei de încărcare înregistrate.

Conform dispozițiilor în vigoare, implementarea serviciului „My ANCOM” nu limitează Autoritatea în a utiliza și alte mijloace de comunicare în relația cu beneficiarii.

Categorii de beneficiari ai serviciului „My ANCOM”

Prin efectul Legii nr. 198/2022, beneficiarii din oficiu ai serviciului „My ANCOM” sunt furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și furnizorii de servicii poștale cărora ANCOM le va crea conturi de acces la acest serviciu, fără a fi nevoiți să transmită o cerere în acest sens.

Pe lângă beneficiarii din oficiu, proiectul propune acordarea, la cerere, a calității de beneficiar al serviciului „My ANCOM” pentru următoarele categorii:

  • autoritățile administrației publice centrale sau locale;
  • operatorii de rețea, conform definiției din art. 2 lit. b) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice;
  • furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP care au urmat procedura de informare prevăzută de Decizia ANCOM nr. 423/2023 privind obligațiile ce le revin anumitor furnizori de servicii de găzduire electronică cu resurse IP;
  • persoanele prevăzute la art. 6 din Decizia ANCOM nr. 70/2023 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.  Spre exemplu, din această categorie fac parte persoanele care intenționează să furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii rețele sau servicii de comunicații electronice, persoanele care intenționează să furnizeze servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, autoritățile publice locale care furnizează în nume propriu, cu titlu gratuit, rețele sau servicii de comunicații electronice în spațiile publice aflate pe teritoriul administrativ al respectivelor unități administrativ-teritoriale.   

Acces, condiții și reguli de utilizare, renunțarea la serviciul „My ANCOM”

În cuprinsul proiectului de decizie sunt detaliate condițiile privind accesul din oficiu la „My ANCOM” a beneficiarilor, accesul pentru categoriile de persoane care solicită acces în baza unei cereri, modalitățile de renunțare la serviciul „My ANCOM”, precum și consecințele renunțării în funcție de categoria de beneficiar din care face parte cel care renunță la utilizarea serviciului.

De asemenea, proiectul stabilește condițiile și regulile de comunicare a documentelor de către ANCOM prin intermediul serviciului „My ANCOM”, respectiv cele de comunicare de documente, cereri, date sau informații din partea beneficiarilor către ANCOM.

Serviciul „My ANCOM” va fi funcțional la data intrării în vigoare a deciziei, moment în care se vor demara și procedurile de comunicare a credențialelor de acces către beneficiarii cărora ANCOM le va crea din oficiu conturi de acces. Tot de la această dată, părțile interesate vor putea transmite către Autoritate cereri de creare a conturilor la serviciul „My ANCOM”. Comunicarea de documente prin intermediul serviciului va începe în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a deciziei.

Lasă un răspuns