Digi.mobil ungariaDigi.mobil ungaria

Grupul DIGI a lansat rețeaua de telefonie mobilă din Ungaria în mai 2019, de atunci lucrurile au evoluat foarte repede.

3 luni mai târziu, au lansat serviciul de roaming, iar spre sfârșitul lui 2019 deja au făcut primele teste 5G.

Totul părea să meargă perfect, până în martie 2021, când DIGI a anunțat că se retrage din Ungaria, pentru că arbitrul telecom din Ungaria le-au respins participarea la licitația 5G.

”Principalul argument al autorității a fost ca Societatea nu ar fi intenționat sa participe la licitația publica cu buna-credință, autoritatea presupunând în mod eronat ca Societatea a participat la licitație pentru a evita potențiala descalificare a Digi Ungaria. De asemenea, ANMTU a presupus ca societății Digi Ungaria nu i s-ar fi permis să participe la licitație din cauza presupuselor încălcări privind achiziția Invitel, asupra cărora însă nu exista o decizie finală a autorității de concurență. ANMTU a presupus in mod eronat faptul ca în situația în care Societatea ar fi participat cu succes la licitație, aceasta s-ar fi aflat în imposibilitatea de a furniza servicii de telecomunicații în Ungaria, pentru ca nu este înregistrată ca operator de servicii si nu deține infrastructură și frecvențe de bandă.

Societatea a atacat ordinul ANMTU către Președintele ANMTU. Astfel cum s-a indicat în cererea formulată, ordinul ANMTU a fost emis în baza unor acuzații subiective, și nu în baza unor motive obiective și a prevederilor procedurale aplicabile. Considerăm că Societatea a îndeplinit toate prevederile aplicabile aferente documentației licitației si nu exista motive obiective in temeiul cărora sa fie respinsă înregistrarea ca participant al Societății la licitație. Societatea a acționat cu buna-credință si nu a indus, respectiv nu a avut intenția de a induce, in eroare ANMTU. Mai mult, considerăm că inclusiv în situația în care Digi Ungaria ar fi participat la licitație nu ar fi existat motive formale de respingere a acestuia.”

se arată în raportul DIGI

Scurt istoric al litigiului dintre DIGI și arbitrul telecom din Ungaria

Pe 27 noiembrie 2019, Președintele ANMTU a respins contestația introdusă de companie în baza acelorași motive indicate în ordin.

La data de 29 noiembrie 2019, grupul DIGI a atacat în instanță – la Curtea Metropolitană din Budapesta – decizia Președintelui. De asemenea, a introdus trei cereri de suspendare a licitației până la soluționarea dosarului principal, care au fost respinse și în fond și în apel.

Prin sentința pronunțată la data de 4 noiembrie 2020, Curtea Metropolitană din Budapesta a respins cererea Societății. Prima instanță a stabilit că regulile procedurale ale licitației pentru 5G au fost conforme cu cerințele legale și că, în mod corect, ANMTU a respins înregistrarea Societății la procedura de licitație.

Cu privire la apelul formulat de Societate, Curia, la data de 4 februarie 2021, a pronunțat hotărârea prin care a menținut hotărârea primei instanțe i a respins apelul Societății. Decizia este finală și a fost comunicată Societății la data de 8 martie 2021.

Societatea a formulat o plângere privind unitatea juridică la data de 7 aprilie 2021 și, de asemenea, o plângere constituțională la data de 7 mai 2021, aceasta din urmă procedură fiind în derulare. Plângerea pentru unitate juridică a fost respinsă și Societatea a decis să formuleze o nouă plângere constituțională cu privire la aceasta, care a fost depusă la data de 9 iulie 2021.

Mai mult, la data de 16 aprilie 2020, DIGI a introdus o cerere, solicitând Curții Metropolitane să anuleze decizia ANMTU cu privire la fondul cauzei, emisă la data de 1 aprilie 2020, cerere pe care ANMTU a înaintat-o instanței de judecată. Magyar Telekom a intervenit în cadrul procedurii în fața instanței în favoarea ANMTU.

Curtea Metropolitană a stabilit termenul de judecată în acest caz pentru data de 13 ianuarie 2021. Ulterior, a solicitat Reclamantului să depună o sumarizare cu privire la calitatea sa și a programat următorul termen pentru data de 31 martie 2021. Potrivit înștiințării transmise de Curtea Metropolitană la data de 25 martie 2021, termenul de judecată a fost anulat din cauza situației cauzate de COVID-19. Curtea Metropolitană a specificat că nu mai este necesar un nou termen în cauză pentru a pronunța o hotărâre.

La data de 6 aprilie 2021, DIGI a formulat o nouă cerere, susținând calitatea societății de reclamant în cadrul procedurilor, în special din perspectiva jurisprudenței europene.

Litigiul a ajuns la Uniunea Europeană

La data de 18 mai 2021, Curtea Metropolitană din Budapesta a decis să suspende procedurile legate de plângerea formulata de DIGI NV împotriva licitației 5G și să transmită întrebările adresate către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

DIGI NV a formulat observații scrise la Curtea Europeană de Justiție în 29 octombrie 2021.

Faptul că DIGI nu a finalizat încă tranzacția de vânzare a operațiunilor din Ungaria, ce ar fi trebuit să se fi încheiat în luna septembrie și că a înaintat, ulterior acestei date, observații către Curtea Europeană de Justiție cu privire la litigiul avut cu arbitrul telecom, este un semn că DIGI ar putea să se răzgândească cu privire la ieșirea de pe piața din Ungaria.

De Madalin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *