wordpresswordpress

În acest tutorial vă voi arăta cum puteți rezolva eroarea 404 not found pe WordPress la accesarea articolelor.

După instalarea WordPress pe server este posibil să vă loviți de următoarea problemă: să puteți accesa pagina principală a blogului, dar când doriți să accesați linkurile către orice articol să primiți celebra eroare 404 not found.

Ce vom găsi în articol?

Apache

În cazul web serverului Apache, pentru a rezolva această problemă trebuie să editezi fișierul /etc/apache2/apache2.conf înlocuind:

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

cu:

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Apoi rulați următoarele 2 comenzi:

sudo service apache2 restart
sudo a2enmod rewrite

De asemenea, trebuie creat un fișier .htaccess în directorul root al serverului Web:

/var/www/html

Fișierul .htaccess trebuie să conțină următorul cod:


# BEGIN WordPress
# Directivele (liniile) între „BEGIN WordPress” și „END WordPress” sunt
# generate dinamic și ar trebui modificate numai prin filtrele WordPress.
# Toate modificările la directivele cuprinse între acești marcatori vor fi suprascrise.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress

NGINX

În cazul serverului Web NGINX trebuie editat următorul fișier /etc/nginx/sites-available/default utilizând comanda:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

În cadrul acestui fișier căutați următoarea linie de sub location / {

try_files $uri $uri/ =404;

Înlocuiți linia de mai sus cu cea de jos:

try_files $uri $uri/ /index.php?$args;

De Madalin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *