You are currently viewing Cum afli informații despre sistem din Command Prompt?
mbr2gpt command

Cum afli informații despre sistem din Command Prompt?

Există multe aplicații care oferă informații despre sistem, unele incluse în sistemul de operare, precum System Properties sau System Information (msinfo32.exe).

Deși aceste aplicații oferă destule informații, anumite date precum UUID-ul (ID-ul unic al plăcii de bază, echivalentul IMEI-ului de la telefoane) din BIOS, nu pot fi găsit aici.

A nu se confunda UUID-ul cu Device ID din System Properties.

Pentru a afla cum poți intra în BIOS, click aici.

Pentru a evita instalarea de aplicații de la terți, pentru a obține anumite informații despre sistem, se poate folosi Command Prompt.

Cu ajutorul liniilor de comandă potrivite scrise într-o sesiune de Command Prompt cu drepturi de administrator, nu numai că puteți obține informațiile dorite, dar le puteți și salva într-un fișier text.

Pentru a deschide o sesiune de Command Prompt cu drepturi de administrator trebuie să:

  • click Start – scrie cmd – click dreapta pe Command Prompt – selectează Run as administrator
  • în cazul în care apare o ferestră User Account Control click Yes

Mai jos găsiți câteva exemple de comenzi utile:

UUID

wmic csproduct get "UUID" > C:\UUID.txt

MAC Address

wmic nic get "MACAddress" > C:\MAC.txt

sau

ipconfig /all | find /i "phy" > C:\MAC.txt

Serial Number

wmic bios get serialnumber

Opțional poți afla Serial Number-ul calculatorului folosind următorul script VBS:

On Error Resume Next
Dim strComputer
strComputer = InputBox("Enter the name of the computer:")
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colSMBIOS = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_SystemEnclosure")
For Each objSMBIOS in colSMBIOS
MsgBox strComputer & ": " & objSMBIOS.SerialNumber
Next

Alte comenzi utile

Pentru a afla Product Key-ul sistemului de operare, click aici.

Pentru a afla cum să activezi și să dezactivezi sistemul de operare, click aici.

Lasă un răspuns