You are currently viewing Ce echipamente și soft-uri vor fi folosite pentru construcția rețelelor 5G în România?
comunicat 5G

Ce echipamente și soft-uri vor fi folosite pentru construcția rețelelor 5G în România?

După nenumărate amânări ale licitației pentru frecvențele 5G în România, de la care statul speră să atragă în jur de 600 de milioane de euro la buget Guvernul a aprobat joi proiectul de lege care prevede că furnizorii de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producători autorizați în prealabil prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

În proiect se spune că avizul va ține cont de obligațiile asumate de statul român față de UE și partenerii strategici, pentru evitarea unor riscuri care au fost stipulate anterior în Memorandumul 5G semnat de România cu SUA.

Fiecare producător de echipamente și programe software 5G va trebui să facă o solicitare pentru obținerea acestei autorizări, solicitare care va fi depusă la ministerul cu atribuții în domeniul Comunicațiilor.

Autorizarea se va acorda în termen de 4 luni de la data solicitării.

Solicitarea semnată de reprezentantul legal al producătorului, însoțită de o scrisoare de intenție, trebuie să conțină:

 • date de identificare, inclusiv datele reprezentanților legali și limitele împuternicirii acordate acestora;
 • date privind structura de acționariat a producătorului și a grupului de societăți din care face parte, inclusiv informații detaliate privind societatea-mamă;
 • o declarație pe proprie răspundere.

Declarația pe proprie răspundere trebuie să ateste că producătorul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent;
 • are o structură transparentă a acționariatului;
 • nu are un istoric de conduită corporativă neetică;
 • se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Avizul conform al CSAT se emite inclusiv prin raportare la obligațiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaționale din care România face parte, al Uniunii Europene și parteneriatelor strategice bilaterale, pentru evitarea unor riscuri care pot decurge din:

 • controlul unui guvern străin asupra producătorului în lipsa unui sistem juridic independent;
 • absența unei structuri transparente a acționariatului producătorului;
 • lipsa unui istoric de conduită corporativă etică a producătorului;
 • funcționarea producătorului într-un sistem juridic care nu impune practici corporative transparente.

„Tehnologiile, echipamentele şi programele software utilizate în rețelele de comunicații electronice la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care contribuie la furnizarea de servicii de comunicații electronice de tip 5G, ai căror producători nu obțin autorizare potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi utilizate pentru o perioadă de 5 ani ce se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

prevede Articolul 10 din proiectul de lege

Toți marii operatori telecom din România – Orange, Vodafone, Telekom și DIGI și-au construit rețelele fixe și mobile de comunicații folosind echipamente Nokia, Ericsson, dar și ale chinezilor de la Huawei și ZTE.

Lasă un răspuns